Barselsvikariat

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

BARSELSVIKARIAT SOM KIRKETJENER/KIRKESANGER OG SOGNEMEDHJÆLPER

Engesvang Kirke i Ikast-Brande Provsti, Viborg Stift har et vikariat på 22 timer som kirketjener/kirkesanger og sognemedhjælper, ledig til besættelse fra 15.december 2023.
Vi søger en barselsvikar, der er i besiddelse af et godt overblik, en stor grad af selvstændighed og med god forståelse for kirkens arbejde, hvor evnen til samarbejde vægtes højt.

Engesvang sogn har et rigt kirke- og menighedsliv. Engesvang er en by med højt aktivitetsniveau, hvor kirken indgår som en naturlig del. Vi har bl.a. koncerter, foredrag og en årlig kirkefestival med boder og hoppekirke.
Ud over højmessen om søndagen er der familiegudstjenester og andre særtjenester. Til søndagsguds-
tjenesterne har vi et frivilligt gudstjenestekor, der understøtter kirkesangen og bidrager til fællesskabet. Generelt har vi en god opbakning til kirkelivet fra et stort frivilligkorps.

Vi ønsker, at du som barselsvikar ved Engesvang Kirke:

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi identificerer os med det kristne budskab og værdier, hvor vi har respekt for traditionerne, men også har fokus på det moderne menneske og nye initiativer
 • er imødekommende, serviceminded og tillidsvækkende
 • er mødestabil, fleksibel i forhold til arbejdstider og har ordenssans
 • har overblik og kan strukturere din arbejdsdag.
 • kan arbejde selvstændigt, men også er villig til og ser værdien i et tæt samarbejde med kirkens præst, vores øvrige medarbejdere og menighedsrådet
 • følger de at menighedsrådet fastsatte påklædningsregler

Stillingen omfatter bl.a.:

 • kirketjenester: klargøring og oprydning samt praktisk medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • kirkesang: forestå kirkesang ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • forestå babysalmesang
 • bistå præsten ved konfirmandundervisning
 • i samarbejde med præsten tilrettelægge og medvirke til familiegudstjenester
 • udarbejde PowerPoints til gudstjenester og andre kirkelige handlinger efter instruktioner fra præsten

Vi tilbyder:

 • et selvstændigt og alsidigt job med stor fleksibilitet
 • et godt kollegialt samarbejde med sognets præst, organist, graver og gravermedhjælper

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S samt organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg forhandles ved ansættelse.

Der vil blive indhentet børneattest, og ansøgeren skal være indstillet på, at der evt. indhentes referencer, hvorfor referencenavne bedes oplyst i ansøgning.

For yderligere information kan der rettes henvendelse til kontaktperson Lene M. Nielsen tlf. 29471925

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til 8612fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist fredag den 20.november 2023 kl.16.00. Samtaler afholdes fredag den 24.november 2023.

Du kan læse mere om Engesvang Kirke på https://engesvangkirke.dk/

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

ENGESVANG MENIGHEDSRÅD, Skovvej, 7442 Engesvang

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5933633

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet